logo kleineroffice +31 (0)73 513 42 31
mobile +31 (0)6 511 76 097

email willem@willemscheepers.eu

IiP adviseur

 

Strategisch Human Resource Management

Strategisch Human Resource Management is helemaal niet zo moeilijk of lastig. Het is feitelijk 'het Grote Geheel van het Investeren in Mensen' dat een organisatie gewoonlijk al doet, of behoort te doen (.....) dit om de continuïteit te kunnen waarborgen. Dus begin ik hier eerst met een schema.

‘Effective HR Leadership means setting clear goals, being decisive, communicating inside and out, managing chance and defining results in terms of value added for investors, customers, line managers and employees.’

(Aldus Dave Ulrich en Wayne Brockbank in hun boek ‘The HR Value Proposition’. )

De ‘Human Resources’ functie of Personele functie in een organisatie dient te evolueren van een ondersteunende en vaak nog passieve rol naar een actieve voortrekkersrol; een rol met een toegevoegde waarde. Evolueren naar een nieuwe rol: evolueren naar Strategisch HRM!

Om HR eenheden voor te bereiden op en te ondersteunen bij deze nieuwe rol bied ik je organisatie het Strategisch Human Resources Management Ontwikkeling Programma:

"het SHRM (toegevoegde) Waarde Voorstel".

 

 

'Related resources'