W E L K O M

 

De artikelen op deze site zijn in pdf formaat; de benodigde Adobe Reader 7.0 vindt u hier

[In aanbouw]

 

 

Strategisch Human Resource Management is helemaal niet zo moeilijk of lastig. Het is feitelijk het Grote Geheel van het Investeren in Mensen dat een organisatie normaal doet, of zou dienen te doen (.....) om de continuďteit te kunnen waarborgen. Dus begin ik hier eerst voor u met een schema.

 

‘Effective HR Leadership means setting clear goals, being decisive, communicating inside and out, managing chance and defining results in terms of value added for investors, customers, line managers and employees.’

(Aldus Dave Ulrich en Wayne Brockbank in hun boek ‘The HR Value Proposition’. )

 

Resultaat 'SHRM' / geboden oplossing?

Overeen- en afstemming tussen Organisatie Strategie en de, essentiële, 'Personele Component', niet los maar Samen.

 

Ulrich & Brockbank stellen een noodzakelijke professionalisering van de Human Resource functie in een organisatie voor. Niet alleen is dit belangrijk voor de ontwikkeling van de professionals op deze afdelingen maar vooral ook als noodzakelijk voor de ontwikkeling en de continuďteit van organisaties.

De ‘Human Resources’ functie of Personele functie in een organisatie dient te evolueren van een ondersteunende en vaak nog passieve rol naar een actieve voortrekkersrol; een rol met een toegevoegde waarde.

 

 ‘Now more than ever, business success comes from HR.’

Terecht, denken wij. Er zijn nu diverse ontwikkelingen waarbij ‘de mens in de organisatie’ betrokken wordt. Ontwikkelingen die niet alleen van invloed zijn op de medewerkers binnen een organisatie maar ook op de organisatie als instituut. En dan vormen ontwikkelingen in de globalisatie, de informatietechnologie en de demografie hiervan nog maar enkele voorbeelden.

Om HR eenheden voor te bereiden op en te ondersteunen bij deze nieuwe rol ontwikkelden en faciliteren wij een:

 

 Strategisch Human Resources Management Ontwikkeling Programma:

"het SHRM (toegevoegde) Waarde Voorstel".

 

De achtergronden van dit Waarde Voorstel zijn:

  1. het werk van en met Mensen begint niet bij de HR eenheid, het begint bij het werk in de organisatie;

  2. de uiteindelijke ontvangers van de resultaten van het werk door mensen in organisatie zijn te vinden in de Markt van die organisatie;

  3. de toegevoegde waarde van een Strategisch Human Resource beleid vindt haar basis in: de focus op HR als een belangrijke bron voor competitief voordeel (ofwel: de HR eenheid 'slaagt' als haar bijdragen substantieel beter zijn dan die van hun collegae bij de concurrenten van de organisatie);

  4. HR professionals dienen hun activiteiten en resultaten af te stemmen op de verwachtingen van interne en externe belangengroepen;

  5. door het ontwikkelen van persoonlijke kennis en vaardigheden leveren HR professionals met hun HR eenheid een duidelijke en succesvolle bijdrage aan de organisatie en haar belangengroepen;

  6. HR professionals bezien voortaan de belangrijkste belangengroepen vanuit een uniek en sterk perspectief.

 

Meer informatie over het SHRM (toegevoegde) Waarde Voorstel dat wij ontwikkelden en de afgelopen periode, met succes, testten vindt u onder deze knop:

SHRM

 

Eerder besteedde 'Het Financieel Dagblad' aandacht aan de implicaties van SHRM.

 

Wilt u een persoonlijk gesprek over het SHRM programma e/o wilt u dat wij samen met u doorrekenen dat dit programma loont, dan kunt u ons benaderen via:

' Telefoon
(073) 513 42 31
8  E-mail
willem@willemscheepers.nl
 

 

Toetsing met NEN - ISO 10019 is mogelijk.

 
Inschrijving Kamer van Koophandel Oost Brabant: 17110692
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan web@willemscheepers.nl.
Laatst bijgewerkt: 30 July 2007